Xe tải ben 4 chân howo, động cơ 375Hp, ZZ3317N3867W, Xe tải ben 4 chân howo, động cơ 375Hp, ZZ3317N3867W, 2014