CẨU BÁNH LỐP TỪ 16 ĐẾN 120 TẤN, CAU BANH LOP 120 TAN