XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI HINO 9 M3 - HOOKLIFT, xe cho rac thung roi Hino 9m3