Xe tác chiến - Ford Ranger 4x4 cabin kép, xe-tac-chien-ford-ranger-4x4-cabin-kep